arkiv : om : english : RSS

Kjøttindustrien lever etter sine egne reglerAbsurd.jpg

Kjøtt og meieriindustrien i USA er absurd. Her vil du støte på en lov som heter CFE, kort for Common Farming Exemptions.

Første gang jeg ble klar over dette, var mens jeg leste boken Eating Animals av Jonathan S. Foer.

CFE utøves på en “per stat basis”, hvilket vil si at den kan være forskjellig fra f.eks Nevada til Idaho.

CFE betyr rett og slett at dersom kjøtt og meieriindustrien adopterer en ny praksis dyrebehandling, og så lenge mange nok bruker den, vil den automatisk anses som lovlig, uavhengig av hvor mye lidelse den skaper for dyrene.

Med andre ord betyr dette at hvis kun få personer utøver vold mot dyr, anses det som brudd på loven, men dersom mange nok utøver den samme typen vold, vedtas "praksisen" som lovlig. Kjøtt og meieriindustrien imøtekommer definisjonen "mange", og vel så det. Hvis ikke dette er absurd, vet ikke jeg.

“In Nevada—the states welfare law cannot be enforced to prohibit or interfere with established methods of animal husbandry, including the raising, handling, feeding, housing and transporting of livestock or farm animals.”

Eating Animals, Jonathan S. Foer

Til og med dersom staten ville gjøre noe mot volden som utøves, har de ikke myndighet til det.

For å sette ting i perspektiv, vurder følgende: Dersom du sparker, slår, henger, skyter eller på andre måter utøver vold mot hunden, katten, hamsteret eller et av dine andre kjæledyr, har du per defenisjon brutt loven. På den annen side, dersom samme type vold utøves ovenfor dyr i kjøttindustrien—hvor 99% av kjøttet vi spiser kommer fra—anses det som fullstendig lovlig, så lenge brorparten av de andre innen industrien gjør det samme, noe de gjør.

CFE overstyrer alle former logikk og fornuftig lov, samtidig som den lar kjøtt og meieriindustrien håndheve seg selv uten konsekvens.

Ethics 101 No Difference in Abuse.jpg

Til og med hvis du ikke bor i USA

Dersom du ikke bor i USA og tror at ditt land behandler dyr på en bedre måte, lever du mest sannsynlig i en fantasiverden. Til og med hvis du har rett, bør du huske på at USA eksporterer flere milliarder tonn kjøtt hvert år. Sannsynligheten for at du befinner deg i et av landene som importerer dette kjøttet er stor, og på den måten bidrar både du og ditt land brutaliteten CFE er en del av.

Til kontrast, skal du være klar over at f.eks gris her i Norge kastreres med lite eller ingen bruk av smertestillende. Rent praktisk består dette av at man skjærer testiklene av griseunger uten å tenke på hvilken lidelse dette medfører. Hvordan hadde du følt det hvis noen kuttet ballene av deg?

I 2012—ref: American Meat Institute—eksporterte USA

Hva CFE betyr for dyrene

CFE utgjør bare en liten del av faktorene som bidrar til at dyr lider, og her følger noen av tingene CFE hjelper industrien å slippe unna med.

Forestill deg at du gikk til tannlegen for å dra ut en vond tann. Før du rekker å tenke deg om, har legen tatt tak i tennene dine med en tang, og river dem ut av kjeften din uten smertestillende. Tror du det ville gjort vondt? Gang det med hundre, og du nærmer deg noe av det disse dyrene gjennomgår.

Casey Affleck (Ben Affleck’s bror) forklarer hvordan horn fjernes fra kuer

Listen er tilnærmet uendelig, men du forstår hvor jeg vil hen.

Bare fordi vi har gjort noe i lengre tid, betyr ikke at det er greit. Galskapen må ta slutt!

For dyrene,
Stian.