arkiv : om : english : RSS

FiskeoppdrettFactory-fish.jpg

Hvis du synes det er etisk lettere å spise fisk enn det er å spise dyr som lever på land, er du ikke alene.

Men når det kommer til tingene som faktisk betyr noe, vil du trolig bli overrasket over hvor mange likhetstrekk som egentlig eksisterer mellom fisk og andre dyr.

I denne artikkelen skal vi ta en kikk på hva moderne fiskeindustri egentlig er, og hva det betyr for fisken.

Husk at det handler aldri om hvor ulike de måtte være rent fysisk. Fisk kan føle smerte, og det er grunn god nok til at de skal respekteres.

På land og i vann

De fleste er klar over at mennesker både har og er i ferd med å utrydde havet for ufattelig mange dyrearter. Dette er et reelt problem.

Som et svar på dette problemet har mennesket introdusert det folk flest kaller fiskeoppdrett .

Et fiskeoppdrett fungerer på samme måte som i kjøtt og meieriindustrien, nemlig ved å tvinge så mange dyr (fisk) inn på et så lite område som mulig, med mål om å tjene så mye penger som mulig. Og som med stort sett alt annet innen denne industrien, bryr vi oss ikke om hvordan fisken har det.

Fisk føler smerte, og kvalifiserer derfor som noe vi bør ta hensyn til.

Norge anses ofte som “verdens beste land å bo i”, og med en tittel som dette skulle man kanskje tro at Norge var relativt oppegående når det kom til fiskeoppdrett også, men dette er dessverre langt fra tilfellet.

Dagens Næringsliv, en av Norges mer respektable aviser, skrev for ikke så lenge siden er artikkel om hvor elendige forholdene i fiskeoppdrett faktisk er, da med særlig fokus på hvor dårlig fisken faktisk har det.

En restauranteier sto faktisk frem med at han nektet å servere mer oppdrettslaks før tilstanden forbedres. Beklageligvis for de som liker laks, er jeg villig til å vedde mye på at han må vente lenge før han kan servere laks igjen.

Befolkningen har respondert

Det er verdt å nevne at fordi fiskeoppdrett har gjort det mulig å produsere mye mer fisk enn før, har også befolkningens appetit for fisk økt. Nok en spiker i kista til fisken, altså.

Obs! Fisk som ikke kommer fra oppdrett er naturligvis noe bedre enn oppdrettsfisk, så hvis du absolutt skal spise fisk vil jeg råde deg til å gå for det. Med det sagt er det ikke så veldig mye bedre. Visste du f.eks at fordi trykkforskjellene på dypt og grunt vann er så store, opplever mye av fisken som hales opp at øynene popper ut av hodet og organene deres eksploder/kastes opp og ut munnen?

Vanlige problemer i fiskeoppdrett

Man kan skrive mye om dette, men her følger hovedtrekkene.

Vannkvaliteten er så dårlig at fisken sliter med å puste

Et vanlig problem som oppstår her er såkalte “lakselus”. De trives godt i det skitne vannet, og de finnes derfor i enorme mengder.

Dette problemet fører bl.a til store sår hos fisken. I de verste tilfellene kan lakselus spise seg innover i kjøttet på fisken helt til de når bein. Dette fenomenet er kjent som “death crown” (“dødskrone”).

Deathcrown.jpg

Hvis du er en av de som holder fast ved at fisk ikke føler smerte, kunne du ikke ta mer feil.

.. fish are capable of pain perception and this study has shown that the criteria for animal pain have been fulfilled (Zimmerman, 1986).

From an ethical point of view, these results are relevant to the use and treatment of fish in commercial fish production, angling and scientific experimentation.

Referanse: The evidence for pain in fish: the use of morphine as an analgesic

Fisken pakkes så tett at de kannibaliserer hverandre

Dette fenomenet er ikke vanlig bare hos fisk, men også mange andre steder i kjøttindustrien ellers, eksempelvis hos kylling.

Kort oppsummert blir fisken så stresset av leveforholdene sine at de begynner å spise hverandre i desperasjon.

Næringen er så dårlig at immunsystemet svikter

Når man driver fiskeoppdrett tenker man ikke på hva som er best for fisken. Det store spørsmålet er: Hva er den billigste maten jeg kan gi uten at fisken dør? Med andre ord er matkvaliteten så dårlig at fiskens immunforsvar begynner å svikte. Mange dør som et resultat av dette, men de som dør er stort sett tatt med i regnestykket og anses akseptabelt fordi mengden fisk som pakkes sammen gjør opp for tapet rent økonomisk sett.

Hva er den billigste maten jeg kan gi uten at fisken dør?

Det er umulig for fisken å danne sosiale hierarki

Fordi fisken er pakket tettere enn et gjennomsnittlig rævhøl, har de så godt som ingen sjanse til å etablere en sosial orden.

Og før du spør kan jeg svare at ja, det er helt korrekt at fisk lever i sosiale hierarki. Når fisk indroduseres i oppdrett tar vi fra dem denne muligheten, noe som fører til økt stress, som fører til kannibalisme osv.

Måten arbeidere håndterer fisken på skaper ekstreme stressresponser

Hvis du allerede bor i en konsentrasjonsleir hvor i tillegg til forferdelige forhold, man til stadighet blir forstyrret ytterligere ved at store grupper blir raket sammen og sent til slakt, skulle det bare mangle at stresset øker.

Når skal mennesket plassere seg i andre sko enn egne? Hvor egoistiske er vi? Og før en eller annen dott anklager meg for å si at fisk er mennesker, så hører du tydeligvis ikke etter, for det har jeg aldri sagt. Jeg sier imidlertid at fisk er fisk, og at fordi de åpenbart har evnen til å lide, bør respekteres og ikke utnyttes.

Jeg er ikke ekstrem. Medlidenhet er aldri ekstremt.

Hvordan drepes oppdrettsfisk?

Godt spørsmål—skittent svar.

Forutsatt at fisken overlever kannibalisme, store sår og annen sykdom, kan de vente seg noe som følger. Forresten, dersom 10 - 30% av fisken dør i oppdrett som følge av elendige forhold, anses dette som gode tall. Det er “økonomisk akseptabelt”.

Slakt

Først blir fisken sultet i flere dager under transport til slakteriet. Så blir de drept ved å få gjellene skåret i stykker, hvorpå de sakte men sikkert blør ihjel.

Hver gang vi kjøper fisk, betaler vi fiskeindustrien for å fortsette denne praksisen

Ingen lov krever “human” avlivning av fisk. Vær så snill: Ikke tenk at bare fordi fisken ser annerledes ut enn deg og meg, evner de ikke lidelse, stress og smerte. Ingenting kunne vært mer feil.

For dyrene,
Stian.