arkiv : om : english : RSS

Samtykke hos dyrIbetthis.jpg

Jeg lar meg alltid fascinere av argumentet som skal ha det til at dyr har gitt sitt samtykke til slakt og utnyttelse.

For de som ikke vet hva jeg snakker om, referer jeg til argumentet om at slakt og utnyttelse er det beste for dyr. Tankegangen går ut på en falsk tro hvor man har overbevist seg selv om at dyr, i bytte mot tak over hode og mat, gir sitt samtykke i slakt til vår fordel. Tanken er at de har det bedre i fangenskap enn de i det fri.

Når man stopper opp for å tenke over hvor absurd dette argumentet er, forstår man fort at ingen dyr har “inngått en avtale” hvor dette står i kontrakten. Det har de ikke kapasitet til å gjøre, ikke engang om de så ville.

Species don’t make choices; individuals do.

Jonathan S. Foer

Nå tenker du kanskje at jeg tar dette argumentet altfor bokstavelig, og kanskje har du rett. Samtidig er også du klar over at mennesker har en tendens til å fortelle seg selv de mest absurde ting for å rettferdiggjøre noe de egentlig vet at ikke er greit.

Dersom du fortsatt holder fast ved at min tolkning er for bokstavelig, vil du trolig også forsøke å argumentere med at dyr, på tross av den vold vi mennesker utøver mot dem, har det bedre som slaver for oss enn hvordan de hadde hatt det i det fri.

Årsaken til at vi dreper dyr i enorme kvantum, er at vi forlanger dyr i enorme kvantum. Forstår du?

Ved å spise kjøtt og meieriprodukter sørger vi for at de som driver forretning på dyrs bekostning kan fortsette å holde dørene åpne. Hvis befolkningen ikke satte krav om disse produktene, ville det ikke eksistert på langt nær så mange produksjonsdyr som det gjør per i dag, noe som i stor grad slipper lufta ut av argumentet hvor det sies at “dyr har det verre i det fri enn i fangenskap”.

The reason we kill as many animals as we do, is that we demand as many animals as we do. It’s a vicious and unnecessary circle.

Eksistens

Hvis du måtte gjøre følgende valg på vegne av alle mennesker i verden, ville du valg alternativ 1 eller 2?

1) Mennesker skal eksistere, men de må leve livet som slaver under forferdelige forhold, og de skal alltid drepes som bruksmaterialet til fordel for andre.

eller

2) Mennesker skal ikke eksistere. Punktum.

Uavhengig av hva du svarer her, må du være klar over at til og med hvis en hund, kylling eller gris noen gang hadde fått det valget; ville de ikke vært i stand til å ta det. Vi dominerer med makt, hvor vi istedenfor burde ledet an med medlidenhet.

Merk også at selv om hele verden sluttet å utnytte dyr, ville ikke det bety deres utryddelse.

Slaveri

Mennesker som eier andre mennesker er et faktum vi ikke kan skyve under teppet. Mange slaveeiere har argumentert med at slaver har det best som slaver—og ikke fri menn og kvinner—fordi slaver gis et “tak over hodet og mat”. Argumentet brukes som en rettferdiggjøring. Argumentet gjør slaveri OK: Det er hvertfall tankegangen.

Jeg kjenner ikke deg, men tipper likevel at dette argumentet virker både absurd og støtende i dine øyne. Dersom det motsatte er tilfellet bør du oppsøke en psykolog.

Når bønder og kjøttetere argumenterer med nøyaktig samme argument for å rettferdiggjøre utnyttelse av dyr, kan du med hånden på hjertet si at logikken er noe bedre?

For dyrene,
Stian.