arkiv : om : english : RSS

Var Hitler vegetarianer?Hitler-veg.jpg

Når sant skal sies vil man finne både de som argumenterer for og i mot dette utsagnet.

La oss likevel for argumentets skyld si at at Hitler var vegetarianer.

Problemet med å bruke det som argument i en debatt rundt dyrevelverd og veganisme, er at det ene ikke har noe med det andre å gjøre.

Med andre ord, man kan være både en ond person, og en veganer.

Dette kan uten tvil klassifiseres som en logisk svikt, dvs et argument med veldig svakt resonnement.

For å sette dette i perspektiv, ta følgende argument, som ikke er en logisk svikt.

Jeg er følende, og er derfor i stand til å oppleve subjektivitet.

Se så på et typisk Hitler-argument

Hitler var vegetarianer, derfor vil vegetarianere oppføre seg som Hitler.

Argumenter som dette er, på tross av total logisk svikt, svært vanlige.

Vanligvis introduseres denne typen argument på det stadiet i debatten hvor motparten innser at de ikke har noe mer relevant å komme med.

Hitler-argumentet er så utbredt at det har fått sin egen lov. Mer spesifikt, “Godwin’s law”.

Godwin's law (eller Godwin's Rule of Nazi Analogies)

Goodwin’s law sier at

As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1

dvs, hvis en diskusjon pågår lenge nok, vil alltid en eller annen sammenligne noen eller noe med Hitler eller Nazisme.

Du kan lese mer om Goodwin’s law på Wikipedia.

Neste gang noen introduserer dette argumentet for argumentere mot veganisme, skal du være klar over at de egentlig ikke har noe mer relevant å si.

Hvis dette skjer, er det trolig best å referere til Goodwin’s law, og så trekke seg fra debatten.